kirtis


kirtis
kir̃tis sm. (2) 1. kirtimas, smūgis: Sukirtęs kumelėms po kirtį, Druktenis prabilo Žem. Raitelis kardu kirto porą kirčių . Milžiniški žaibo kirčiai viską naikino . Iš klojimų sklinda lygūs spragilų kirčiai . Staiga jis išgirdo stiprius kanopų kirčius . Šmaikštaus botago kirtis yra stipresnis už baslio kirtį ir skaudesnis Kp. Tėvas buvo mūs smarkus: žodis – ir kir̃tis Jrb. Už vieno kirčio krau[ja]s iššoko, kad su botagu kirto Škn. Vienu kirčiù jo galvą nukirto Jrk17. Levas, kirtį į kaktą gavęs, žmogui sako PP86. ^ Ne vienu kirčiu yra medis nukertamas VP34. Ne su vienu kirčiu medį nukerti (su vienu žodžiu nieko taip greit nelaimėsi) ST565. 2. įkirtimo žymė, rantas: Kožnas toksai kirtis vadinos kapa nu žodžio kapoti S.Dauk. 3. vienu dalgio smūgiu nupjaunamas plotas, pradalgė: Lamsargis nebuvo ypatingas pjovėjas, bet jis mėgo imti plačius kirčius J.Avyž. Kirsk platų kir̃tį ir imk didžią skiedrantą J. Ans pjauna plačiais kir̃čiais Užv. Pjovėm pievas atsileidę, mažu kirteliu Šts. 4. prk. laimikis, grobis, laimėjimas: Čia tau būs kir̃tis, jei nutversi beverdant šnapšę Šts. Ūlyčių tamsoje vagims geras kirtis LC1885,34. 5. paėmimas, numušimas kortų (lošiant): Paėmiau aštuonius kirčiùs, jau tikrai neprakišiu Ds. Trečią kir̃tį iš eilės paimu Skr. Aš jau gavau penkis kirčiùs Alk. Mano daugiau kirčių, ir aš išgrajijau Ss. Trijų kirčių tau neužteks NmŽ. 6. glėbys, kirtimas, plekas (šieno, šiaudų ir kt.): Pievo[je] matyti dideli kirčiai Grz. Iš pelkių neša šieną su kir̃čiais, su kirtimais Krš. 7. lingv. stipresnis balso pakėlimas kuriame nors žodžio skiemenyje, akcentas: Kirtį gali turėti ir vieno skiemens žodis J.Jabl. Žodynas žymi ne tiktai kirtį (ictus), bet ir tojo kirčio priegaidę (intonatio) K.Būg.
◊ į pat kir̃tį kaip tik laiku: Davė man pirštines į pat kir̃tį, kad buvo šalta J. Atejai į pat kir̃tį M.Valanč.
kir̃tis su paplėšaĩs didelis laimikis: Bus čia kir̃tis su paplėšaĩs ir jauna, ir graži, ir turtinga Brs. Ot tokį vyrą gavus, tai jau tikrai kir̃tis su paplėšaĩs Brs.
pats kir̃tis pats gerumas, kaip tik: Keleivis, lazdą radęs, sako: a, čia tai man pats kir̃tis kelionėje! J. Arkliui aštuoni metai – pats kirtis Mc.
várna negáutų [mėsõs] kir̃čio labai liesas: Liesi gyvoliai: varna kirčio negautų Šts. Tavo sesuo liesa, várna kir̃čio mėsõs negáutum J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kirtis — kir̃tis dkt. Ne vienu kirčiù mẽdis nùkertamas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kirtış — (Oğuz) bir neçə il əkilməmiş sahə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kirtiş — (Cəbrayıl) yun ipin çıxıntılarını sürtüb hamarlamaq üçün işlədilən alət. – Nabat xala kirtişi apardı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kırtış — bir şeyin üzerine henuz çıkmış tüy, timur kanad, kırğıc …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kırtış — yüz rengi; yüz I, 460 § yer kırtışı; yeryüzü. 1. 461 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • riestinis kirtis — statusas T sritis informatika apibrėžtis Ženklas riestinis kirtis. Kodai: 126 (ASCII, dešimtainis), U+007E. Savarankiškas ženklas, neturintis aiškiai apibrėžtos paskirties. Pakeltas aukščiau ir uždėtas ant raidės gali būti laikomas tos raidės… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • kombinacinis dešininis kirtis — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Kombinacinis diakritinis ženklas . Kodas U+0301. Tai diakritinis ↑nulinio pločio ženklas, kuris su prieš jį einančia raide sudaro ↑kompozicinę ženklų seką, ekvivalenčią tai raidei su ant jos uždėtu… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • kombinacinis kairinis kirtis — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Kombinacinis diakritinis ženklas ̀ . Kodas U+0300. Tai diakritinis ↑nulinio pločio ženklas, kuris su prieš jį einančia raide sudaro ↑kompozicinę ženklų seką, ekvivalenčią tai raidei su ant jos uždėtu… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • kombinacinis riestinis kirtis — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Kombinacinis diakritinis ženklas ̃ . Kodas U+0303. Diakritinis ↑nulinio pločio ženklas, kuris su prieš jį einančia raide sudaro ↑kompozicinę ženklų seką, ekvivalenčią tai raidei su ant jos uždėtu… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • kairinis kirtis — statusas T sritis informatika apibrėžtis Ženklas . Kodai: 96 (ASCII, dešimtainis), U+0060. Savarankiškas ženklas, neturintis aiškios paskirties. Pakeltas aukščiau ir uždėtas ant raidės gali būti laikomas tos raidės diakritiniu ženklu. Lietuvių… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas